346151628_767610701512539_4030311430035688820_n
เรื่องเล่าการเกษตร
30251
อยู่แบบง่าย
แต่ไม่จน
previous arrow
next arrow

ฟาร์มเห็ดบ้านหัวน้ำ อำเภอปัว จังหวัดน่าน

การทำเห็ดเละการเพาะเห็ด

ฟาร์มเห็ดบ้านหัวน้ำ ทางฟาร์มของเรานี้ได้ทำเห็ดโดยเริ่มจากการทำเชื้อเห็ดที่มาจากวุ้นและมีการขยายไปตามขั้นตอนจนกระทั้งถึงการเก็บดอกเห็ดทั้งนี้ ฟาร์มของเราก็จะอยากกระบวนการและวิธีกาีรนำเสนอให้กับผู้ที่สนใจที่อยากจะทำฟาร์มเห็ดได้นำไปเป็นตัวอย่าง หรือแนวทางในการเริ่มต้นการทำฟาร์มเห็ด

ผักสวนครัว พืชสมุนไพร และ ผลไม้

พืชผักที่ใช้ในฟาร์มของเราขอกจากเห็ดที่เราเพาะเองนั้นก็มีพืชผักสมุนไพรรวมทั้งผลไม้บ้างชนิดที่เราปลุกในฟาร์มของเราเพื่อนำมาใช้ในร้านอาหารทำให้เรามั่นใจเรื่องของผักที่ปลอดสารพิษนำมาปรุงอาหารให้กับลูกค้า

“การรเลี้ยงสัตว์แบบปลอดสาร”

ไม่ได้เป็นเรื่องใหม่ ในปัจจุบันเกษตรกรไทยที่เลี้ยงสัตว์เพื่อค้าขาย เช่นน หมุ เป็ด ไก่ ปลา  จนถึงสัตว์ใหญ่ อย่าง วัว ก็ล้วนใช้ “อาหารสำเร็จรูป” ทั้งสิ้น สารเร่ สารเสริม ฯลฯ  มักมากับอาหารพวกนี้ หากเกาตรกร หันมาเลี้ยงสัตว์แบบปลอดสาร

ถึงจะโตช้ากว่านิดหน่อย แต่ก็จะได้ อาหารที่มีคุณภาพ

การเลี้ยงสัตว์ในฟาร์ม